Start
Barnpassning
Seniorservice
Hemterapi
Kontakt

Hemterapeut

 

Vad Yvonova erbjuder

Yvonova erbjuder tjänster som hemterapeut. Vi hjälper och stöder individer och familjer i deras hemmiljö.

Yvonova startades 1997 och har under långt tid utfört uppdrag åt bland annat kommunerna i Uppsala, Heby, Märsta och Knisvsta.

Yvonovas mål med hemterapi är att stärka familjen så att familjemedlemmarna kan använda sina egna resurser till att klara av och förbättra sin situation, utifrån deras egna behov.

 
  Lång erfarenhet av att hemterapeutiskt arbete.
  Kort ställtid och snabb service.
  Hög tillgänglighet, dagar, kvällar, nätter och helger.
  Hög kvalitet på det utförda arbetet. Referenser lämnas på förfrågan.
  Förmåga att arbeta efter klientens behov.
  Ansvarstagande och empati.

Yvonovas hemterapeutverksamhet är inriktad på att

  hjälpa föräldrar att se sina barns behov och ge stöd i föräldrarollen
  ge familjen en fungerande vardag med fasta rutiner och ordnad struktur
  vara vuxna förebilder
  bryta isolering
  utföra stöttande insatser vid krissituationer
  i så stor utsträckning som möjligt förhindra separation mellan barn och föräldrar
  utgöra stödperson åt psykiskt sjuka
  stödja barn på väg ut i vuxenlivet
 
Yvonova • Berthåga Lindväg 10 • 752 60 Uppsala • Telefon 070 -  631 27 74 •